Resep Basa Genep

SISINDIRAN JEUNG BAHAN PANGAJARAN DUMASAR KANA KTSP
MUATAN LOKAL BASA JEUNG SASTRA SUNDA Eukeur mah urang Sunda téh resep heureuy cenah, atuh dina suasana anu merenah mah sisindiran téh payu pisan baheula mah. (mangsa caang bulan, ogé anu genep ungkara, malahan aya anu nepi ka dalapan, sapuluh nepi ka genep belas ungkara … Doc Viewer

Kamus Sunda In Excel
genep enam genggerong tergorokan genjah gentak gentos ganti gentra geol pinggul gep menggigit gepek resep resik restan ret retep reuah reuay reueuk reueus reugeu reugeujeung reugreug waswas reuhak dahak Kecap dina basa Sunda Definisi, hartosna, atanapi sinonim dina basa Indonesia C. Jenis … Akses Dokumen ini

Www.persada-etnika.com
-hawar. sajeroning digawe, eta awewe (isah) ret deui-ret deui kana jam dingding nu napel dina bilik. geus ampir jam genep burit. isah enya, salaki ceu isah. apan resep ngadu. tuh rajakayana nepi keur kitu torojol lilis. bangun reuwas basa nangenan aya pulisi teh. tapi teu … Akses Doc

Comments Closed

Protected by Copyscape Plagiarism Checker